Ngapak Kepenak
 • Ngapak Kepenak   Jumat, 23 Juli 2021 CERITA TEGALAN, Berag Tuwa AYOTEGAL.COM - Jujur bae' Peni digawe' mlongo. Ora pranti-pranti Mane' kiyeng paes. Tampilane' uga sejen blas. Ora maring pasar …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 27 Juni 2021 [Cerita Tegalan] Mane Mbojo Maning AYOTEGAL.COM -- Tangi turu jenggelek Bujang rada eram. Wayah uput-uput ana suara wong adus. Gebyar-gebyur suara banyu tekan kondonge' …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 20 Juni 2021 [Cerita Tegalan] Kuciwa AYOTEGAL.COM -- Kelebone' Mane' golongan salah milih. Melune' gonggoman kuciwa. Gonggoman  maknane' uga pada bae' golongan.  Wis …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 23 Mei 2021 [Cerita Tegalan] Suwung AYOTEGAL.COM -- Ora pranti-prantine' Bujang ndadak kepengin pit-pitan. Bahasa gagahe' jaman seki gowes sing lagi ungsum. Anane' Corona nggawa …
 • Ngapak Kepenak   Jumat, 14 Mei 2021 [Cerita Tegalan] Wayah Bada AYOTEGAL.COM -- Kayong ngenese' poret. Wayah mene' akeh wong pada klepek-klepek kayadene' ayam kenang toun. Tembung toun maknane' mriyang …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 02 Mei 2021 [Cerita Tegalan] Cerem Kanggo Titenan AYOTEGAL.COM -- ''Pan maring,ndi yu ?" pitakone' tukang becak nalika ndeleng wong wadon kayong keder. Kit mau clingak-clinguk …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 17 April 2021 [Cerita Tegalan] UPS Sentral Sastra Tegalan AYOTEGAL.COM -- Siji-sijine' sekolah duwur atawa biasa kasebute' universitas gon tlatah Tegal yakuwe UPS. Dawane' Universitas Pancasakti. Mbuh swasta …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 03 April 2021 [Cerita Tegalan] Meh Pasa AYOTEGAL.COM -- Tradisi kirim-kiriman wong mbiyen utamane' gon kampung-kampung ari meh pasa esih ajeg. Senajan jare jaman digital esih …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 28 Maret 2021 [Cerita Tegalan] Wawuh AYOTEGAL.COM - Ning wis wawuh artine' wis bala. Wong loro asale' musuhan wis akur,gelem saur-sauran. Laka dugal-dugalan alias …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 21 Maret 2021 [Cerita Tegalan] Eng-engan AYOTEGAL.COM - Tembung Eng-engan maksude' wong loro asale' akur dadi musuhan, ora saur-sauran alias ora sapa-sapanan. Kanda nang agama …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 13 Maret 2021 [Cerita Tegalan] Tukaran AYOTEGAL.COM -- Dina sing laka-laka. Bakal diemut selawase uripe' Marto. Sri wayah sore-sore suntuk gawe sega goreng. Panganan senengane' …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 06 Maret 2021 [Cerita Tegalan] Syukuran AYOTEGAL.COM - Esih esuk Bujang wis ditelpon kang Atmo. Maksude' ngabari yen deweke' pan nei undangan syukuran. Sing nduwe …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 27 Februari 2021 [Cerita Tegalan] Puputan AYOTEGAL.COM -- Meh wayah Dhuhur ana suara klakson motor. Suarane' klakson kabeh seumah wis apal. Malah tukang Pose' uga …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 21 Februari 2021 [Cerita Tegalan] Waledan Wurung AYOTEGAL.COM -- Sedurunge' maring pasar Mane' wekas Peni. Angger nganter jatah mangane'rada gasik sebabe' Mane' ana prelu karo deweke'.…
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 13 Februari 2021 [Cerita Tegalan] Bujang olih Waledan AYOTEGAL.COM -- Telung dina kiye udan ora mandeg-mandeg. Dur sing esuk tekan bengi udan ngrekicek beleh liren-liren. Srengenge' kayong …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 07 Februari 2021 [Cerita Tegalan] Bocah Mbedud AYOTEGAL.COM -- Bel tanda mlebu kelas nembe moni nalika Rohman mlebu sekolah. Wis awake' tuying mlakune' cenggang-cenggeng tapine' yahanu …
 • Ngapak Kepenak   Selasa, 02 Februari 2021 [Cerita Tegalan] Sri Ketemu Marto AYOTEGAL.COM -- Pasar Esuk nembe dibongkar. Rencana mermak pasar paling tuwa dimolai. Sawise sing nduwe kios paling ngarep ngadep …
 • Ngapak Kepenak   Sabtu, 30 Januari 2021 Komedi Ngapak Tegalan, K2R Umbrus 'Basa Tegal Dilawan...! AYOTEGAL.COM -- Esuk-esuk Kasan ro Kendar wis ngetem ning warunge topik...karo ngopi goleh utang mburaha pada klekaran ning …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 24 Januari 2021 [Cerita Tegalan] Mane Kepaten AYOTEGAL.COM -- Wis sepuluh dina Mane' ora ngambah pasar. Kejaba akeh langganan sing pada takon kapan buka kiose'. Sedina-dina …
 • Ngapak Kepenak   Minggu, 17 Januari 2021 [Cerita Tegalan] Bujang Reunian (2) AYOTEGAL.COM - Sawise Imron nyruput wedang gaweane' Peni sampe setengah gelas Bujang ngomong, " beneran wis kowen melu maring …