IMPEN

  Selasa, 24 November 2020   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub

AYOTEGAL.COM - Jagade peteng dedet. Awit esuk wayah mene’ tekan sore, srengengene’ wedi nongol. Babu- babu pada ngromed. Jalaran kumbahan akeh ora bisa diler. 

Ora beda Peni,wayah shubuh dilawani umbah umbah pengrasa esuk esuk diler eben gelis garing. Sawise kuwe jam 10 masak go mangan awan. Aja kosih telat mbokan dilabrak Mane’ kelawan bocah Bujang kur siji sijine’ sokan ngamuk. 

Gaweane’ tah nang kamar tok,esuk,awan,bengi. Metu pisan arep pan mangan. Adus mbuh ora enyong kayong ora tau weruh. Kaya wong lecek. Jare wong ngomong sih model Seniman lecekan. 

Peni melu Mane’ wis lawas. Tugase’ ngurusi umah karo ngrumat anak bujange’. Aja nganti kapiran. Soale’ Mane’ sedina dina dodolan gon pasar. Beleh kober ngurusi Bujange’. Suka dukane’ nglawongi Bujang wis pirang-pirang. Awit sekolah esde’ sampe kaplak jiplak.

Apa sing dilakoni Bujang nang kamar ben dina Peni ra paham. Krungu-krungu sokan nulis gon Laptop. Tal-tul nggal dina beleh pragat- pragat. Sing dadi ngenes saben mlebu kamar kayadene’ kapal pecah. Kertas pating sebar uga tegesan ngejumbel nang asbak. Ambune aja takon... gawe mendem. 

Tapine’ pernah sepisan Peni kon tuku prangko. Dina kuwe Bujang arep kirim surat maring Jakarta. Amplope’ kandel nemen. Jare tah eben tulisane’ di muat nang koran apa majalah.

“Tulung Pen, surat kiye posna ... Aja klalen prangkone dipuluti."
      “Beres Jang,” jawabe Peni.
                *

Saben dina Selasa Peni wira-wiri maring kantor Pos. Ora liya ngeposna surat surate’ Bujang. Akehe’ tah kandel. Sing rada tipis ya pernah. Kandane sih puisi'puisi Tegalan. Enyong uga wong Tegal deles. Tapine’ krungu macane’ Bujang kayong wagu. Gawe gemuyu. Apa  kupinge’ Enyong sing mblandrang ya ?

Kyeh monine’ :

                 ARAN
     Lanang Setiawan
     Maksude’ wong Lanang sing setia kawan

     Karo Kanca Batir nang ndi Panggon
  Kasile’ kelakon dadi Begawan sastra Tegalan

     Nur Sholeh
     Artine’ petunjuk sing apik
     Dalan lurus saka Gusti Allah
     Luwih moncer sebute’ ; kang Nur
     Saiki jumeneng gon tlatah Tegal

     Muhammad Jumadi
    Wong kanda tembung 
    dawane’ : maJu Maning daDi

    Dadi apa Bae’
    Asal deweke’ duwe kekarep
    Mung Jumadi maknane’ sumeh

    Ari Muhammad Jumadi  tegese’ sumeh pentolan    
    Pancen deweke’ laka tunggale’    
    Kuwe mau sing diarani awak gawa aran       

    Ana dedonga wong tuane’     
    Kanggo dalan penguripane bocah    

Bu  Eben duwe aji lan ana derajate’     
    Ora mung asal ngarani     
    Sejen maring aran Siti    
    Pindah panggonan kudu ganti Titi         
Dumeh saiki mangane’ model tuan Menir   
   Sandangane’ gaya wong Kulon     
   Suwe-suwe keder balik umah   

   Playon ngalor ngidul  
  Jalaran klalen maring awake’ dewek.   

  Asale’ Nyong ngira Bujang lagi ngromyah nang njerone’ kamar. Pikir enyong deweke lagi kumat apa yakh ? Wong biasane’ nglangut kayadene’ kuburan.

Kadang kepikiran sing ora ora. Esih ambekan beleh? Sepi liti laka suara. Lagi apa donge’? Atine’ Enyong digawe cop copan terus. Kuatir dipaido Mane’ kon njaga Bujang malah peta ora.   

   Dadi kemutan sewulan keliwat dinane’ dina Jumat, kliwon pisan. Wayah Jum’atan Bujang ora metu kamar padahal wis adzan. Diketok lawange laka suara semaur. Ketokan tambah seru nganggo uleg uleg laka suara. Sepi nyenyet. Dipaksa ula jebol lawange jebule’ Bujang turu angler, turu kebo. Anaha Bledeg sisan ora bakal tangi. Aja takon ambu kamare... gawe pan mutah.    

Turune’ gon kursi adepe’ Laptop. Digoyang-goyang kursine’ ora oyag acan. Cuma suara ambekane sangsaya seru. Peni rada ketar ketir,dibugah mbokan ngamuk ora jum'atan mbokan wadul Mane'. Gawe keder. Salah sekabehe'. Wong delat maning jum'atan pan molai. Kalah sewot Lawang dikunci  sisan seka njaba.

Lumingsir sore Bujang nembe tangi. Gemborane’ ora liya badogan. Turu angler gon meja laka panganan acan. Kemutan lawang dikunci Peni gagian gawa panganan karo banyu putih. Untung nggembore’ rada seru. Peni krungu. Ari sampe’ mbuka lawang dewek bakal ana gegara. Bisa bisa bakyak mampir Endas.

Senajan uripe’ Bujang ora genah. Ora nduwe’ tata temata, mung nulis puisi Tegalan ora tau telat. Saben dina ana  bae’ puisi sing ditulis. Kadang rong puisi. Adong kumate’ metu bisa lima, pitung puisi.Ana sijine’ puisi enyong kelingan bae’. Kayong wis mbalung sumsum, yakuwe’ judule’, "Aja Ngirinan".

  Kyeh rungokna,
     Deweke’ mlaku nang ngarep

     Ya kudune’
     Sing metik ndisit

     Ya mustine’
     Saiki Sikile’ ongkang-ongkang

     Ya iyalah
     Wong wit jaman makuna
     Ibarat adus getih

     Jempalikan dewekan awan bengi 
      Dilakoni
      Tur ora baen baen
      Beleh mutungan
      Ora sokan ngresula

      Sawetara Kanca Batir esih lali
      Gon panggonan Dipan nyes nyos
      Selimutan kenceng kegawan atise’

      Bengi
      Mangkane ora eram
      Yen wayah mene’
      Angin swarga dadi batire’
      Panas ngentak ngentak nang awake’ 

      Malah adem
      Kembang kembang pada sumringah
      Cericit suara manuk Gereja
      Tembang merdu nang kuping

      Padang Bulane’ sumebyar gon ndi
      Paran
      Kocape’ kasab laka lawan

      Pantes diganjar olih Rancage’
      Penghargaan ora pere’-pere’
      Mung sing dijaluk sedulur Brayah
      Tetep munduk kayadene’ pari
      Andap asor lan ora dumehan

      Spirit karyane’melanglang dunya
      Sing angel pedote’

      Ayo sedulur...
      Kanca Batir...
      Wiwitan sing bagus ben dadi

      Gemagus
      Pitung taun penghargaan keliwat
      Yuk! Pada nguri uri sing prelu diuri uri
      Aja kosih nglepese’

      Urip patine’ basa lan sastra Tegalan
      Ora kur urusane’ kang Lanang Setiawan
      Tapine’tanggung jawab Sedulur Sebryah

      Olih ngiri sing apik
      Jalaran go spirit kang becik
      Nek ngirinan malah mblangsak

      Terus mekarya Sedulur
      Sampe’ pena nglepese’
      Yakin sung kapan saate’
      Gemreyek bocah bocah

      Lanang bagus uga Wadon kemayu
     Tresna maring mercekane’ dewek
      Demen goneng warisan sing laka padane’

      Dudu tahta lan banda
      Tapiken Prasasten ora tau paten.

                    *
Enyong kelingan bae’ puisi kiye sebabe’ Bujang mercekane’ kaya wong ndongeng. Ora kur maca baris sebaris, sebait rong bait. Tapine’diterangna maksud lan tujuane’. Miturut deweke’puisi kiye go nei pengormatan goneng sijine ’Penyair Tegalan laka laka. Kasabe’ ora baen baen, dasar gaweane’ awak bantingan, beleh ngresulanan. Jempalikan dewekan pengrasa pan olih apa,latane’ arep dadi apa ? Ora urus ! Terus mekarya ben dina,gal wulan sampe taunan.

"Pen, kowen aja ndeleng wong katon lecek, misale' kaya enyong. Ndean gon atine’ kowen kocape’  kayong kurang se-on,rada sleb alias ‘edan’. Kowen aja nganti ketipu raga tapine’ klalen ndeleng batine’.

Akehe’wong jaman semene’ ketipu karo raga padahal atine’ ala. Uga sewalike’ raga katon ala atine’ becik.Ning bisaha nyawang wong go mata batin ben ndelenge’ bening.

“Crita wong pentolan wit jaman Sepur Lempung tekan mengkene, jaman digital. Kayong akeh sing awale’ nganeh-nganehi, beleh normal, ndeleng ragane’ wong liya anggepe’ kaya wong gendeng !

Kono weruh, sing nemokna Radio uga sing gawe Kapal Mabur ? Asal mulane’ kasebut manungsa sinting. Tapine’ sedalane’ waktu keliwat dadi bab sing diakoni lan gawan manfaat."

“Ana maning crita sunat sing dilakoni bocah saiki. Awale’ sing Ibrahim, nabi Ibrahim. Tapine’ dudu kuwe sing enyong pan crita.

"Senalika nabi Ibrahim umure’ wis sepuh durung duwe anak.Jejaluk goneng Pengeran ben dinei bocah kang Sholeh. Dongane’ diijabi lair anak jenenge ‘Ismail, nabi Ismail.

“Saate’ nabi Ismail wis balig ana prentah sing kudu dilakoni. Prentah tetep prentah musti manut blas ! Yen enyong kowen mesti ngomonge”, gendeng apa ?! Iloken iya wong bocah darah daginge’ dewek pan digorok kaya kewan.!”

                 *
“ Pen.. Peni." laka suara acan.

Bujang nglinguk Peni turu lali. Suara dengkurane krasa alus gon kuping. Sesiuran angin sore kuwe hawane’ gawe ngantuk. Bujang uga kegawa ngantuk.

------
Mohammad Ayyub, yakuwe Sastrawan Tegalan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar