[Cerita Tegalan] Mapag Taun Anyar

  Senin, 28 Desember 2020   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Tekane' taun anyar kabeh wong  pastine' nduwe acara dewek-dewek. Ana sing kumpul kluarga,kumpul bareng kanca-batir,uga ana sing milih plesir. Kejaba taun kiye' ibarate' taun wabah corona dadi dikongkon ndekem nang umah bareng kluarga. 

Pemrentah uga sibuke' poret ngajak masyarakat eben aja lunga-lunga ndisit kejaba penting nemen. Tujuane' mung siji : nugel sebaran Corona ben aja nambah-nambah sing lara. Ning bisakha ilang blas saka tlatah Pertiwi.

Ana ujaran sing apik : mapag taun anyar apike' nggo ngrenung. Ndadari awake'dewek setaun kepungkur,setaun kiye apa sing kurang,akeh alane' apa luwih akeh becike' ?Kake'en hura-hura mbuang-mbuang waktu gel ,sewalike' akeh sinau ilmu gawe manfaat kanggo awake' dewek uga wong liya ketiban manfaate'.? Mestine' taun ngarep kudu luwih becik,,sing ala sangsaya kurang,kebecikane' sangsaya nambah-nambah.

AYO BACA : Jadi Pusat Kerumunan Kekinian, Kawasan Jalan Pancasila Tegal Disemprot Disinfektan

Kuwe pitakonan-pitakonan kudu dijawab jujur,ora kurang ora luwih. Eben mengkone' kasile' apik kanggo awake' dewek. Pada bae wong loro kiye',Bujang karo Peni,sore-sore jejagongan bareng gon latar mburi umah.Sawise nguplek pegawean rutin sedina- dina wis pragat kabeh. Bujang  mblenger mentelengi hape pengin wedang tubruk kesenengane' lan Peni cukup banyu putih anget sagelas dikancani gorengan anget-anget.

Bujang nyuara,
\n     \"Enggal taun baru y,Pen.\"
\nPeni nyauri.
\n     \" iya den 3 dina  maning \"
\n     \"  kowen pengin taun ngarep jejaluk apal
\n ?\" Takone' Bujang
\n     \" m...mbojo,den\"
\n    \" hah ! karo pa Tabib ?!\" Bujang kaget. Luwih-luwih Peni kagete' setengah mati ora nyana metu omongan kaya kuwe.
\n     \" kowen temenan ?!\" Bujang ndesek takon.
\n     \" nyong sih ora nglarang ari kowen arep mbojo. Tapi mbok ya dipikir sit wong kenal pa Tabib rung suwe. Aja sampe kowen kuciwa mengkone'\". Sing dijak ngomong meneng bae. Suwe laka suara Bujang nglinguk jubel Peni lgi dolanan kukune' sing ora dawa.
\n   \"Izz ! dijak ngomong ka dolanan kuku?\" 
\n   \" wis crita liya bae,den\" jawabe'  Peni karo nyambi nginung banyune'
\n   \" nyong salah ngomong apa pimen ?\" Bujang egin penasaran.
\n   \" giyan crita liyane' bae \" ngomonge Peni karo menjep. Bujang paham. Maksude' omongan kuwe aja diterusna. Ganti topik.
\n   \" ya wis enyong crita liya.\"
\n   \" Slama kiye' enyong diladeni kowen ora kurang-kurang ngucapna trimakasih. Utamane' nyong seneng sambel gaweane kowen ibarate' mung sega kebul-kebul karo sambel tok nikmat nemen. Apamaning ana tempe-tahu goreng panas apa iwak pecak nikmate' pol. Keringete' nganti jos-josan kaya wong nembe macul. Tapi yakuwe adong lgi nggiwar asine' lekek. Biasane' ari pa Tabib suwe laka kabar\".
\nOra sranta maning Peni langsung nabok pundake' Bujang. Sing ditabok cekakakan.
\n    \" ha..ha..ha..ha..\"
\n    \" wis cukup aja mono-mono \" Peni mendelik.
\n    \" kiye' lebonan kanggo kowen \" omonge' Bujang bar ngakake' lereb.
\n   \" tlg taun ngarep kudu luwih jos;nyambel,nggawe wedang tubruk lan adang sega. Eben dinung-dipangan mangseg. Ning Mane' asal kabeh anget mesti dokoh malah tanduk. Aja sampe' adem mengko enyong kena labrag.\"
\n   \" wis kuwe bae. Ning liyane' tak nein jempol loro'\". Bujang nutup omongan.
\nPeni ngomonge' karo mesem. Tapine Bujang rada eram.
\n    \" apa maning heh ! ?.
\nIlang meseme' Peni njawab.
\n    \" pan takon den. Tapi janji aja dugal.\"
\n    \" takon apa ?\" Bujang ora sabar. Nang dayike' Peni kayong pitakone rada gampang-gampang angel.
\n   \" taun ngarep aden pengin njaluk apa?\" Rada suwe Bujang mikir akhire' Peni ora sabar. Pitakon sing sebenere' wis dipendem lawas mbrojol dewek.
\n    \" Aden sih ora pengin  nduwe gerel ? Kapan maning kesusu klungse'. Ora nyana Peni mbalang pitakonan kaya kuwe Bujang ngab-ngaben. Ora ketemu kata-kata sing pas tibane' mlongo tok ! Peni ngloyor karo ngomong,
\n    \" ora usah dijawab,,den. Kanggo pe-er sampeyan.\"

Peni wis mlebu dapur nalika Bujang arep njawab. Akhire' kur gedeg-gedeg endas tok !.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Jumadi: Perlu Sinergitas Bersama Cegah Covid-19

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar