[Cerita Tegalan] Kenangan Peni nang Taun Anyar

  Minggu, 03 Januari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Mlebu taun anyar sing nembe mletek Peni ajeg bae. Nguplek gawean kaya biasane'. Wayah esuk rung subuh wis nggodog banyu kanggo medang seisi umah uga deweke'. Sholat subuh pragat adang sega kanggo sarapan.

Bar kuwe ora nyante langsung beberes jogan umah. Awit teras ngarep sampe tekan mburi. Uga latar ngarep karo latar mburi.Mane' arang-arang sarapan gon umah. Seringe' medang panas karo ngemil gedang godog apa kamir arab kesenengane'. Sarapan dikirim Peni maring pasar ora luwih sing jam pitu esuk.

AYO BACA : Luar Biasa, Objek Wisata PAI Tegal Langsung Diserbu Pengunjung saat Dibuka

Nyambi adang angen-angene' Peni nrawang limang taun keliwat. Awal mulane' kenal Mane'. Ngobrol ngalor-ngidul nalika deweke' tuku gedang  nang Mane'.

Akhire'sampe' ana kecocogan tres kon mampir umah. Peni tekan umah Mane' wayah sore .  Umah katon sepi liti kaya pejaratan. Peni semadan ragu ngetok lawang sing akhire' diketok. Sepisan ketok sepi,nglangut. Pisan maning ana suara watuk. Ora suwe nunggu lawang mbuka. Mane' nongol karo mesem.
\n    \" mlebu Pen \" Mane' ngajak Peni mlebu. Lon-lon Peni mlebu mburini Mane'.
\n    \" kono njagong\" omonge' Mane' . Peni mantuk.
\n    \" pengin nginung apa Pen?\" Mane' nawani.
\n    \" banyu putih bae ,Ne.\",jawabe' Peni.
\nMata Peni nyawang seisi umah. Umah apa kapal burak,pikire'. Laka tata tematane'. Kursi tamu,meja mangan campur dadi siji. Jogan umah kotor kayong ora tau dibersihi apa maning dipel. Seklentaban ana wong gondrong lewat. Kagete' Peni setengah mati.  Nylonong bae ora permisi bar kuwe ngilang gon kondong adus.
\n   \" kuwe bocahe' enyong,Pen.\" Suara Mane' karo nyodori banyu putih.
\n   \" arane' Bujang. Bocah mung siji-sijine'\" Mane' nyambung omongane'.
\n   \"  Enyong ora kober ngrumat umah karo ngurus bocah,Pen. Wayah uput-uput kudu maring pasar. Wayah wis peteng nembe balik umah. Bujang kur ditinggali cut. Sekarepe' dewek apa tuku matengan apa mentahan. Suwe-suwe enyong getun kayong meles temen bocah siji bae kapir. 

AYO BACA : 3 Januari, Puncak Arus Balik Libur Akhir Tahun

Ketambahan bocah lanang ora tlaten bebersih. Jogan sering kotor. Telak nganti garing ngomongi bocah lanang. Direkene' radio bodol\". Mane ngomong dawa-dawa Peni anteng ngrongokna.
\n   \" kowen wis weruh dewek jeroane' umah. Semrawut,kumuh,ora nyedepi disawang. Tulung nyong direawangi,Pen. Ari cocog  ora usah mikir dawa maning,Pen. Ngesuk bisa molai mangkat...ko delat tak kenalna Bujang. Ora usah wedi maring deweke', bocah 
\napikan ka mung wujude bae katon lecek.\" 
\nMane ngundang bocah lanange',
\n    \" Jang...Bujang mene delat.\". Ora suwe bocah gondrong lecek metu sing kondong.
\n    \" kenalan sit karo Peni\",prentah Mane'
\n    \" Peni,kang.' Peni nyebut arane'
\n    \" Bu..Bujang\". Bujang njawab. Lorone' bareng salaman. Bujang ngguyu,Peni uga ngguyu. Nang Peni tangane' Bujang krasa atis. Untune' putih senajan awake' lecek ora keurus. Ajib ! Peni ndadak krasa melas. Weruh-weruh tiniba sayang maring Bujang. Dudu sayang kayadene bocah lanang maring gerele' tapine' sayange' kakang maring adine'. Luwih-luwih ndeleng Mane' melase' sangsaya nambah-nambah. 

Bujang asline' bagus mung ora keurus lan  Mane' selugune' ayu.. Esih katon garis-garise' ayune' gon dayike'. Sung !, ora nyana gon atine' Peni muncul tekade arep ngrewangi Mane'. Mbuh surungan  sing ndi Peni beleh ngarti. Surungan kuwe muncul dewek spontan. Sebisa-bisa deweke' nduwe niat pengin ngrubah sekabehe'. Umah,,bocah lan mboke'. Seora-orane' eben katon resik. Mane\" kudu didandani men ayune' katon lan moga-moga dagangane' laris manis  tanjung kimpul. Wong ngumpul pada mborong sebabe sing adol ayu tur wangi.

\"Nging..nging...nging !\" suara dandang moni nggawe Peni kaget. Angen-angene' buyar. Luwih kedangdapan maning waktu nganter sarapan wis liwat. Jam pitu lewat telung puluh menit. Alamat wis bakal diromyah Mane'. Deg-degan Peni nggenjot pit sayur maring pasar.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Update Kasus Covid-19 di Kota Tegal, Angka Kesembuhan Capai 80%

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar