[Cerita Tegalan] Bujang Reunian (1)

  Minggu, 10 Januari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Peni ngleg-leg nyawang Bujang wayah esuk- esuk wis dandan. Tampilane' klimis ora kumisen. Kumise' ditratas blas. Men 10 taun katon luwih nom.Ana apa donge' ? 

Pancen Peni krungu Bujang kon Mane' mapag kiriman gedang esuk kiye pan teka. Mane' biasa angger sewulan pisan pesen gedang setrek. Kadang uga luwih cepet kari-kari dagangane cepet entong apa ora. 

Masa sih kur mapag kiriman gedang be tengkula dandane' klimis ? Apa ana sing diincer gon pasar ? Anake' juragan iwak ? Apa anake' sing nduwe toko emas ? Peni perang batin dewek,penasaran sing ora genah.

Sing dirasani ora urusan. Weruhe' Peni sagseg mlencing nganggo motor butute',Supra Star taun wolung puluhan.Balik seka pasar  Bujang mlebu kondong . Kayong ana sing dirasa jebul ana panggilan telpon nganti ping enem.

Kabeh ana rolas panggilan. Sebabe' sing nelpon wong loro, kanca-batire'  jaman sekolah. Siji Nazarudin sijine' kaji Wartono seki dadi juragan. Deweke' tau nyalon nang kodrahkada Tegal dadi wakile' jenat kang Nur. Sayang ora gul.

Gagian Bujang nelpon balik. Sing nampa awale' kaji Wartono tapine' diterusna Nazarudin.
   " pimen ji , ana apa ?" takone' Bujang . Sing njawab Nazarudin
   " cepet mene...ditunggu nang umah kajine' ...kumpul..!"

   Ora kesuwen Bujang lip lap maring umah kaji Wartono nang Pamenang,Debong. Anjog kana wis ana kanca batire' Bujang. Antarane' Sofi,Nazarudin,kaji Wartono ora suwe Mas'in, Krisnohadi teka. Akhire' pragat kangen-kangenan diputusi ana reuni. Tepate' dina Rebo tanggal 30 wulan 12 taun 2020. Tempate' acara nyusul. 

Bujang olih tugas ngoprak-ngoprak kanca-batir sing arep melu. Kususe' jurusan listrik rong kelas,L1,L2.
   '" enyong nyatet jumlah alumni L2 ana 31 wong...tapine' mengko tak golet sit moga-moga esih ana." Omonge' Bujang sedurunge' bubaran.

Dina esuke' Bujang wa kaji Wartono. Wong kiye' sing bakal  ngebosi acara  reuni karo kakang sepupune' Thio Riyono, L1. Kaji Wartono L2.
   " ji, pimen ari nggawe grup alumni bae ?"
   " apik kuwe Jang..kowen admine'". Kaji Wartono mbales.
   " ora  Sampeyan  kang ?" Bujang egin nganyang.
   " wis kowen bae Jang gagian digawe...enyong percaya diurus kowen mesti berese'" jawaban kaji Wartono tandes.
   " okem ..tulung ji,nomere' kanca batir sing kowen nduwe dikririm mene." Bujang nutup balesan maring kajine'.

Let sedina wa grup alumni STM Negeri Tegal muncul. Asale' telung anggota suwe-suwe nambah dadi 26 anggota. Ana sing kota Betawi,Bekasi,Pekalongan. Sing akeh kanca-batir manggon Tegal.

Nang grup diworo-woro sapa bae sing melu acara reuninan. Arep diabsen siji-siji men ngarti jumlahe'. Kiye' ana tujuane' karo tempat acara. Sing melu akeh apa setitik ? Ning setitik nang umahan bae' ari akeh nyewa tempat nang cafe apa restoran. Jebul saben dina ana bae sing ndaptar. Jumlahe' sangsaya akeh. Sampe' dina tutupan sing ndaptar nganti 22 alumni.

Rong dina sedurunge' acara reuni kaji Wartono ngebel Bujang. 
  "  Jang, sing melu reuni kayong akeh..menko bengi bar Maghrib maring Pamenang..ngobrol-ngobrol matengna acara reuni..kiye' enyong otewe' maring Tegal. Enyong anjog kowen tak bel." Maksude' Pamenang umah deweke' nang Tegal.
  " okem,ji." jawabe' Bujang

Ora nyangka wayah repan Maghrib udan deres. Penasaran Bujang ngebel kaji Wartono
  " pimen ji wis anjog Tegal ?" takone' Bujang. Nang ujung telpon njawab.
  " iya nembe anjog udan...ko ketemune' bar Isya bae Jang ari terang".
Sampeken bar Isya   udane' esih deres. Tapine' Bujang tetep ngebel kaji Wartono,
   " pimen,ji egin udan ?"
   " iya Jang esuk bae enyong melas kowen mengko teles klebes"
   " iya wis ji ngesuk bae". Bujang nutup telpone'.

 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar