343 Brekat Walimah (Kado Dina Dadine Kabupaten Brebes)

  Senin, 18 Januari 2021   Dwi Ariadi
Atmo Tan Sidik.(dok)

BREBES, AYOTEGAL.COM -- Lamon sampeyan mung pan ceramah 
Wong kene saben dina wis pada kuliyah
Kuliyah subuh, kuliyah dhuha, kuliyah pitung menit
Lamon sampeyan mung pan pidhato

Wong kene wis arang sing bisa dibebodho
Lamon sampeyan mung pan gorohan 
Wong kene wis paham makna layangan
Lamon sampeyan mung pan hah-hoh
Wong kene ora gelem ‘wah’, luruhe ‘woh’

Kiye ana kyai lagi mulang
Bab makna walimahan
“Yen ngaji nggo luruh pinter …
… jamaah nggo luruh bener”
Mulang bab ayat kauniyah
“Maknane manggis 
… umpamane duren
Semono uga dondong sem
Rambutan, kesemek,
Luwih-luwih maknane klapa ijo”

Nang ngarepe 343 wong sing padha walimah 
Kyaine pesen: “Yen pengin dadi banyu, 
Dadiya banyu klapa ijo, sing miline mendhuwur”
“Yen pan dadi kertas, 
Dadiya layangan, sing eben menangan …
Kapan narik, kapan ngulur kudu brayan, 
Benange kudu nganggo gelasan sing temenan”

Karo sinau galur silsilahe Nabi Khidir
Kyai pesen: “Sing imbang anggon mikir karo zikir”
Eben wong pesisir ora kesingkir,
Nyambut gawe aja mlintir
Sebab glagat wis mein tetabuhan …
Kentong titir 

Sing nduwe cangkem, ora usah mukir
Ora usah suker 
Kari nutup nganggo masker 
Nutule jentik saiki kudu sing apik
Aja nakal maring wong cilik
Aja maen politik licik
Mengkone njempalik

Kabupaten Brebes jam kiye butuh ceplik
Wong sing bisa otak-atik keadaan
Dadi luwih apik 
Mulane 343 berkat walimah 
Dibagi, 313 kanggo bocah yatim
Sing 30, kanggo dukun bayi
Kanggo pamong tani
Kanggo sing ngurus pandemi 
Kanggo tim sukses bin bakul ingser 
Clonas, biro jodo, bakul jamu
Nggo sing mbabad godong randha lengus 
Nggo sing dodol kupat blengong, 
orog-orog, blendhung, gemblong tekek
Rujak teplak, opak, sagon siru pandan, 
cimplung klapa, ketan pencok, alu-alu
Kanggo tukang sing motokopi KTP
Mbokan, ning waktune ana calon independen 

Berkat walimah isine roa 
Ana dendenge, ana endhog asine, ana srundenge, 
Ana bandenge, ana gesekke
Tapi sing jelas durung ungsum 
Ana rujak nanas sing bumbune patrol burak
Sebab wong sing 343 anggon ndonga 
Kabupaten Brebes pengin luwih tumata
“Mangesthi Wicara Ebahing Praja”
Nang penutupe walimah 
Kabeh padha maca … Al-Fatihah

Daning: Atmo Tan Sidik, Budayawan Pantura

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar