[Cerita Tegalan] Mane Kepaten

  Minggu, 24 Januari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Wis sepuluh dina Mane' ora ngambah pasar. Kejaba akeh langganan sing pada  takon kapan buka kiose'. Sedina-dina Mane' betah gon kondonge'. Metu soten ari pan mangan lan arep pan adus. Apa sing dilakoni gon kondonge" Bujang ora ngarti.

Senajan umur durung nyandak rolas taun Bujang  ngarti sing digetuni Mane'. Ditinggal pati bapa ora disangka ora dinyana ujug-ujug sedo. Ngageti. Nembe nduwe anak mung siji wis ditinggal pati bapane'. Ajibe' Bujang ora mrebes mili acan. Dikanda perek kambe bapane' pancen perek.

Kemutan mbiyen ben esuk ngajak mlaku-mlaku maring Alun-alun. Muter balik mampir pasar ketemu Mane'. Balike' musti digawani gedang sesisir kanggo cemilan gon umah. Senajan bapa sering nolak alesane' durung nglayani wong esih esuk. Tapine' Mane'maksa ula. Maksude' kudu digawa.

" wis pa digawa ora papa. Mikir payu sit tah laka rampunge'. Melas anake' dewek kur siji-sijine." Adong wis kaya kuwe bapa ora bisa ngomong.

   " ya wis lah" jawabe' bapa karo nampa gedange'.
   " aja klalen pa..aja digoreng kabeh. Bujang senenge' sing godog"
   " nggih wong ayu" omonge' bapa nyambi mesem.
   " lah sampeyan...lagune'.." Mane' arep nggeplak tapine' bapa kesusu wis mlaku.

Kemutan kuwe Mane' ora wis uwis mrebes miline'. Slendange' sampeken teles klebes ora krasa. Bujang ora bisa apa-apa. Mung bisane' nyawang gel. Arep ngomong apa bingung. Pan ngguyoni mbokan tibane' salah. Kadang tangisan bareng.

   " wis Ne' aja digetuni bae'. Melas bapa nang kana. Iklasna bae. Didongani. Maca fatehah men bapa seneng lan Gusti ngapurani salah-dosane' bapa. Moga-moga amale' ditrima,Ne". Ari Bujang wis ngomong kaya kuwe Mane' ndadak sirep nangise'. Isin karo bocah ngomonge' wis kaya ustadz.

Kenangan- kenangan kamben bapa pating sliwer. Adong lagi nglamun katon siji-siji. Kadang nggawe bungah. Kadang ngeneki nang waduk. Ari lagi metu malese' bapa laka tunggale'. Semana uga angger kiyeng nyambut gawe ora emut waktu. Kayong beleh nduwe wudel.

   " wis bengi pa liren sit. Mengko awake' rompal Mane' sing repot. Njaluk pijet lah. Ana njaluk dikeroki. Mane' sungkan".
   " his ! aja gemerah bae Sri. Budeg nyong. Lagi nyambet gawe aja direcoki. Wis kono pan turu..turu lah." Bapa metu sungune'. Maksude' dugal pol. Mane' sagseg mingser.ya,,Sri komplite' Sri Rejeki aran Mane'

Pernah wayah esuk egin ngorok. Biasane' wayah mene wis melek. Wis siap-siap maring masjid delat maning adzan. Kadang uga deweke' tukang ngadzani. Dibugah pingdo ora oyag acan.
Kayadene' turu kebo. Hata ana mercon moni ora ngaruh. 

Bujang kon mbugah malah melu ngorok. Asline'  Mane' pan nggawa banyu seember mboran. Pan digrujugna maring deweke'. Mane' ora kolu. Let sedelat  njukut wudlu tresan ngaji juz amma. Kemutan jaman ngaji madrasah sapa weruh bapa tangi.Alhamdulllah pancen manjur.

Wong turu kit sore. Wayah maghrib wis turu mlebu waktu Isya bablas nganti pan subuh bleh tangi. Sing awan tekan sore uga bolak-balik kaya mandor kurang gawean. Duh malese' ndubila belis.

Pimen maning susah-seneng wis dilakoni wong loro. Mung sapa nyana bapa bisa cepet pati sawetara Mane' rumangsa rung bisa nyenengna. Mlakune' waktu  kayong krasa cepet nemen. Nyong uga kapan waktune' nyusul bapa. Sing tak jaluk moga menangi Bujang mbojo.

Suara ketokan nang lawang mbuyarna  lamunam Mane'. Bujang mlebu langsung nyikep Mane'. Bujang matane' mrekabak. Ndeleng anake ora tahan Mane' metu banyu matane' bareng mudune' grimis tak diundang nelesi tanah garing.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar