[Cerita Tegalan] Sri Ketemu Marto

  Selasa, 02 Februari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Pasar Esuk nembe dibongkar. Rencana mermak pasar paling tuwa dimolai. Sawise sing nduwe kios paling ngarep ngadep dalan gede dijujuli siji-siji. Y Rohman melune' kena gusur. Deweke' adolan Sarung Palekat  karo Goyor nang kios ngarep ngadep dalan. 

Mbiyen kanca-batir paling gampang goleti kiose' Rohman. Termasuk Marto,kanca sekolah mbiyen mung sejen jurusan. Rohman listrik Marto Bangunan
\n 
\nSaiki deweke bakul ider. Sebab jatah kios gon pasar Esuk ilang. Olih jujulan tapine' ra cukup kanggo tuku kios anyar. Idere' Tape' kiloan mlebu kampung metu kampung.  Nganggo Becak bekas tuku gon tanggane'. Seingete' Marto ,Rohman melune' bocah mbadung. Kejaba sejen jurusan mbadunge' Rohman sampe' ndi-ndi jurusan. Sesekolahan akhire' kenal kabeh.

Ora adoh sing kiose' Rohman ndisit mlebu ngetan sitik nglewati tempat parkir yakuwe kiose' Sri. Adole' Gedang gepeng. Bisa kanggo pakan Manuk. Uga kanggo nggawe Jajan Slametan. Bisa digodog,kadang digoreng. Bisa uga digawe jajan Nagasari. Wis pokoke' bisa gawe macem-macem jajanan.

AYO BACA : Imlek, Tidak Ada Arak-arakan Toa Pe Kong di Tegal Selama Pandemi

Crita Sri olih kios gon Pasar Esuk ana critane '.  Esuk kuwe Marto ngawasi tukang wesi. Wesi ceker ayam sing  wis siap pan dipendem. Jumlahe' akeh. Jarake' antara telung meteran. Wesine' gede-gede. Sambi ngawasi matane' nyawang wong wadon sing nangkring  nduwur becak. Nang ngisore' tumpukan gedang.

Klambine' warna  abang nom. Clana jin warna ireng. Slendenge' digelung nutupi endas. Seklentaban nggawe Marto penasaran. Ora sadar dilalah sing disawang nglinguk. Deg! Ana rasa sir gon atine'. Wong wadon juragan gedang guang rai. Marto egin sempet ndeleng pipine' ngemu abang. Sapa donge'?,batin Marto.

Sonder nunggu suwe. Dina kuwe wayah laut Marto langsung nggoleti  wong wadon sing nggawe atine' nyap-nyapen. Sing digoleti lagi natani gedang. Tempate' gon lapak ukuran papat ping telu. Utek corone' gagian moang. Apen-apen ngrewangi sambi kenalan.
\n   \" tak rewangi yu\", omonge' Marto karo tangane' melu semrikut.
\n   \" aja kang...menko ngrepoti Sampeyan\",jawabe' sing adol gedang
\n   \" ora ka yu ,nyong seneng. Mbokan pan mangan tuli . Kiye' tak rampungna.\" Jare Marto.
\n   \" oh y kenalan sit...Marto karo nyodori tangane'. Ora suwe Sri mbales. Dudu Marto ning salamane' sedelat. Karo digoyang-goyang. Sapa yu ? ...Sri kang....Sri nganti isin. Tapine'.ujug-ujug krasa seneng. Bungah por.
\nWong tanda-tandane'  sing direwangi seneng. Pancen Sri uga seneng direwangi kang Marto. Mbuh sebab apa ? Pokoke' gon atine' Sri rasa bungahe' poret. Sijine' rasa sing ora bisa dibayangna.

AYO BACA : Prakiraan Cuaca 2 Februari 2021, Tegal Raya Diselimuti Langit Berawan hingga Hujan Sedang

Semana uga Marto perek karo Sri atine' krasa adem. Pengine' ketemu terus. Saben laut seki Marto nongkrong nang lapake' Sri. Biasane' adong laut gon warung mangan ngobrol kamben tukang-tukange'. Seki nongkronge' nang lapak Sri. Bakul gedang sing urung suwe dikenali. Kadang Marto sengaja nggawa bungkusan loro. Menko Sri sing pesen  nginunge'. 

Wong loro tambah lengket. Saben dina laka waktu liya kejaba ketemu. Kadang Marto mangkat luwih gasik. Balik kerja ora langsung balik. Sri uga kiyeng maring pasar. Kadang jam enem punjul wis teka pasar. Wayah balik umah biasa jam papat sore mundur jam lima . Sampe akhire' ngruwag Pasar Esuk pragat. Sri olih kios bangunan anyar ora liya ana peran Marto. Wong loro esih runtang-runtung ora tau pedot. Pribasane' dunia ndekene' wong loro.

Sampe' ana kabar Marto pindah nang Slawi. Deweke dikon bose' ngawasi bangunan pasar nang kana.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Bertemu Bupati Brebes, Rektor UPS Tegal Jalin Kerja Sama Program Bidik Misi

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar