[Cerita Tegalan] Bocah Mbedud

  Minggu, 07 Februari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Bel tanda mlebu kelas nembe moni nalika Rohman mlebu sekolah. Wis awake' tuying mlakune' cenggang-cenggeng tapine' yahanu kayadene' jagoan pentol dewek. Pa kebon wis paham lagune' Rohman sering telat. Ben bae lawang pager dibuka sampe' deweke' mlebu kelas.

Marto kadang heran apa sing diwedeni nang Rohman ? Dijorogna be njekangkang. Wong awak gering kurang isi. Mbuh wis  sarapan mboran. Saweruhe' Marto sih mangane' dobel. Rong piring tatas. Tapine' awake' Rohman ajeg bae.

Esih kemutan wayah ngaso Marto nraktir Rohman. Lontong loro dileb karo gorengan tempe . Bar kuwe ponggol rong pincuk tambah tahu goreng papat ludes. Weteng apa donge' ?
\n   \" Man, mau esuk wis sarapan durung ?\" takone' Marto
\n   \" uwis ya....pimen sih ?\"
\n    \" pantese' rung sarapan...wong lontong,sega ponggol karo gorengan dileg kabeh. Wetenge' kowen ngaret ?\" Marto kayong penasaran. Sing dijak ngomong mung nggekrek tok.!
\n   \" kek..kek...kek.\".

Tapine' ana senenge' jakwiran karo Rohman. Senajan doyan gelut. Tau karo kanca sejurusan. Sing sering karo kanca sejen jurusan. Karo bocah liya sekolah uga tau. Soal gelut pancen Rohman gudange'. Ora nduwe wedi. Apa maning ari matane' wis plerak-plerok lawane' ndadak ngeper.

AYO BACA : Brebes dan Tegal Bagus, Ini Penilaian Ganjar Hari Pertama Jateng di Rumah Saja

Senenge' Marto ari mbela kancane' dewek Rohman ora baen-baen. Luwih-luwih maring sing sokan mbayari. Mbelane' kanca ngluwihi sedulur. Kayadene' pengalaman deweke nang salah sijine' dina.

Jam siji awan Marto arep balik umah. Nembe telung langkah Marto diadang bocah telu. Ndeleng glagate' kayong pan ngropok deweke'. Sonder omong babibu salah sijine' bocah rada duwur njotos endase'. Tapine' urung sampe' kena endase' Marto bocah mau njekangkang.  Ujug-ujug Rohman nongol. Rupane' kena sepakan sikile' Rohman. Weruh Rohman ngadeg nang kono karo matane' plerak-plerok. Bocah telu mbirit mlayu kaya diudag belis. Ora nglinguk-nglinguk acan.
\n   \" pimen To..kowen ora papa ? Pitakone' Rohman.
\n   \" ora papa Man...egin wutuh..alus kyeh\", jawabe' Marto karo nyengir,tangane' ngraba raine.
\n   \" trim's y Man.\" ,omonge' Marto maning maring Rohman.
\n   \" yuh balik bareng\", Rohman ora njawab malah ngajak balik bareng.
\n   \" ayuh..\" ,semaure' Marto. Ndean maksude' Rohman mbokan ana ngejak gelut maning.

Wong loro,Rohman lan Marto kaligane'  sejen jurusan. Rohman listrik Marto bangunan. Senajan sejen jurusan jakwiran wong loro wis suwe. Ora mung nang sekolah uga kancanan nang umah. Marto sering mampir nang kiose' Rohman gon pasar Esuk. Tempate' paling ngarep ngadepi dalan gede. Mulane' gampang digoleti.

Rohman ngrewangi bapane' dodolan sarung. Balik sekolah Rohman  nungguni kios bapane' tekan sore. Seminggu dur laka preine'. Arane' dagang ora kenal dina prei. Dina prei pasar malah rame. Akeh wong jalan-jalan maring pasar pada mborong. Akeh maning ari tanggal nom wayah wong-wong jaharan.

AYO BACA : Tegal di Rumah Saja, Tukang Becak: Ngga Narik Nggak Makan

Ari Marto dolan gon kiose' Rohman uga melu ngrewangi. Utamane' adong lagi rame sing tuku. Biasane' dina Ahad. Apa maning wayah puasa arep mlebu bada.
\nKios rapet jipet ora katon sing dodolan.
\nWaktu tutupe' bisa mundur tekan Maghrib alias buka puasa. Nang kene' kadang sampe' ora kober buka puasa.
\nSaking akeh sing tuku.

Kadang Marto sebage' jakwir melas ndeleng bapane' Rohman. Wis tuwa tuying kaya Rohman. Sarungan tok kamben kaos oblong putih kroak nang mburine'. Kacamatane' kandel pisan. Pikire' Marto,slonjor bae gon umah emen kios sing jaga Rohman karo Manene'.

Tapine' kudu diakoni pancen semangat uripe' pentol. Ora pengin njongkot gel nang umah dadi wong males. Awak bisa bae tuying kejaba kuwe suarane' egin atas najan cempreng. Katone' tah mata koyor maring duit esih awas. Krungu-krungu Rohman nuruni mbedude' seka deweke'.
\n   \" egin awas,mbah ?\" Marto biasa ngundang mbah maring bapane' Rohman. Sedurunge' njawab Simbah ndeleng dayik Marto sit suwe. Y,Marto nyawang Simbah lagi njujuli duwit sing tuku. Wong wadon ayu kebayanan.
\n   \" esih yakh. Sing ijo,coklat..biru...luwih-luwih sing abang jelas katon..aja wani-wani nipu Simbah bakal konangan\" jawabe' Simbah dawa-dawa. Marto kur mantuk- mantuk.

Ora nyadar wong loro nglamuni jaman sekolah. Jaman Rohman sokan gelut. Laka  critane' ari Rohman sedina ora gawe ribut. Gawe geger sesekolahan.

Seki wong loro kegawa nasib. Marto dadi tukang ngawasi bangunan. Kebeneran lagi ngruwag pasar Esuk sing Rohman anjoge' ora olih jatah kios. Sayange' Marto ora bisa mbantu. Pimen maning duite' Rohman cekak. Akhire' Rohman dadi bakul ider mlebu kampung metu kampung,adole' Tape'.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : ACT Tegal Bantu Pengobatan Seorang Hafiz Menderita TBC dan Paru-paru Basah

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar