[Cerita Tegalan] Bujang olih Waledan

  Sabtu, 13 Februari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Telung dina kiye udan ora mandeg-mandeg. Dur sing esuk tekan bengi udan ngrekicek beleh liren-liren. Srengenge' kayong betah gon Peturon. Kayong-kayonge' wedi nongol. Ndadekna jagad peteng dede't. Babu-babu pada ngresula ora bisa njemur pakean sing kadung dikumbah.

Apa maning Bujang. Esih ngringkel selimutan gon Peturon. Sikile' dibungkus rapet men aja katisen. Laka udan be sikile' dibungkus wayah udan ya bungkuse' luwih kandel. Tambah maning jaketan. Weruh-weruh telpon nang nduwur bantal moni. Sagseg telpone' diangkat atis mboran.

"Assalamu'alaikum..." suara nang ujung  telpon. Jebul pamane' dewek,mang Warjo.
" wa'alaikum salam", Bujang njawab
" ana apa Mang ?",pitakone' Bujang.
" kowen maring umah. Mamang pan ana prelu sedelat"
" iya mang...menko enyong mono". Kandege'n ngomong pan maring umah Mamange' selugune deweke' keder wong udane' ngrekicek. Angine' uga mobat-mabit. Atise' ora mupakat.
Ditunggu sejam mbokan udane' liren setitike' grimis mboran. 

Sejam wis keliwat ora tambah cilik udane' sangsaya deres. Bujang bingung. Adine' bapa siji kiye ora seneng ngende'-ngende' waktu. Waktu yakuwe cut.Wonge' demen sagseg. Lan temenan kebukten. Ora suwe telpone' Bujang moni maning.   " ganing rung anjog !? " Ora sranta maning suara Mamange' setengah prentah. Kalah keder Bujang njawab sekenane'

"saiki enyong mono,Mang." Bujang langsung ngacir nganggo motor butute' Supra Star taun '84. Ora klalen jaket anti banyu dinggo. Clanane' digulung menduwur tekan dengkul.

AYO BACA : Sensasi Makan Bubur Bakar Artomoro, Sedang Hits di Kota Tegal

Mung rong puluh menit Bujang wis anjog umah Mamange'. Jebul wis kumpul adine' bapa liyane' kabeh ana wong lima. Sawise deweke' nyalami siji-siji Mamange', nembe mang Warjo nerangna. Intine' Bujang wakili bapane' olih jatah warisan. Umahe' Simbah payu.
Jare mang Warjo jumlahe' lumayan gede. Kena kanggo tuku umah.

" kowen njagong tuli... delat maning uwonge' teka. Kowen melu nyakseni,wakili bapa. Menko tanda tangan sawise nampa cute'",omonge' mang Warjo. Bujang manut.

Ora suwe sing dinteni teka. Deweke' dikancani wong papat.Wadon loro karo wong lanang siji egin eno.-enom. Sijine' maning Satpam nggawa tas gede nemen. Uga ana wong notaris loro melu nyakseni. Barang tas dibuka tres ditumpuk nang nduwur meja Bujang kaget. Ora sadar  matane' mendelik ! Apa kuwe' ?

Jebul tumpukan cut. Wis dibengketi. Anjoge' pirang-pirang bengket. Ana sing warna biru tapine' akehe' warna abang. Siap-siap pan dipindah nang karung. Sing pan tuku umahe' Simbahe' Bujang ngomong,

" wis ohw Jang mbokan pan dietung. Sebengket isine' seket juta". Bujang kur gedeg' nyambi ngomong,
" bleh kang..enyong nyekeli karunge' bae". Uwong seruangan tamu umahe' mang Warjo nggegrek kabeh.

AYO BACA : Jadwal Nonton di Bioskop Kota Tegal Hari Ini, 13 Februari 2021

" kek..kek...kek...".
Sambi nyawang cut warisan diwadahi karung mang Warjo mujar,
" kiye sing tuku umahe' nduwe koperasi syariah. Ngono jare nduwe tabungane',Jang ?" 
" iya Mang. Pimen sih ?"
"  maksude' eben cut bapane' kowen disimpen nang koperasine' karo mang Maksus jare pan titip sisan. Menko adong deweke' olih umah sing cocok kari dijukut. Kowen uga aja klalen ning ketemu umah sing pas Mane' uga setuju gagian dibayar. Aja ngontrak bae melas Mane'. ..Jare wa kaji ndalah cut nang koperasine' in sya Allah aman jur syar'i, berkah dunia-akhirat".Nasehat Mamange' maring Bujang. Wa kaji kuwe undangane wong sing tuku umahe' Simbah.

" pancen sih ora repot tur aman. Langsung digawa pegawene' ora kuatir dibegal nang ndalan. Kari trima buku tabungan. Beres... Tapine' najan wis jam tutup koperasine' egin nrima setoran. Ari njukut cut sih ngomonge' wis tutup. Dasar olih otil",pikire' Bujang.

Bujang ngrasakna kayong ajib nemen. Mbengi ngimpi apa donge'? Sing jare ana kode atawa tanda-tanda ya laka blas. Pancen tekane' rejeki ora dinyana-nyana. Laka rejeki ketuker. Ari wayahe' teka sonder digolet marani dewek.

Sing deweke' nglegleg udan ngrekicek kaya kiye', kadang wong sering ngresula jebul ana batine'. Sapa nyana nang walike' udan sing nggawe sengit tekane' rejeki ? Siji maning seumur-umur Bujang nembe weruh tumpukan cut jumlahe' sehahaha. Bisa dideleng,dirasakna,
ora kaya biasane' kur weruh nang poto attawa gambar tipi lan pidio nang medsos.

Sepisan maning kanggo emut-emut , dina apa,tanggal,wulan lan taun pira ora bakal ilang gon uteke' Bujang. Yakuwe Kemis pon,tangga 10 September taun 2015. Sijine' kedaden sing nggawe bungah atine' poret. Olih waledan sing ora kebayang sekuku-ireng acan. Kanggo dikenang selawase urip.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Umi Azizah: Ini Tantangan, Hoaks Masih Mewarnai Media Sosial

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar