[Cerita Tegalan] Waledan Wurung

  Minggu, 21 Februari 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Sedurunge'  maring pasar Mane' wekas  Peni. Angger nganter jatah mangane'rada gasik sebabe' Mane' ana prelu karo deweke'.Peni mbatin, \" ana apa yakh ?\" Bisane' ora seki bae ngomong nang umah?\" Lan liya-liya pitakonan gon atine' mung dileg gel ora kosih metu. Cangkeme' mingkem.
\n 
\nJam wolu esuk luwih setitik gawean dapur pragat. Peni tata-tata kepreluan Mane' kaya biasane'. Kur saiki rada gasik jalaran Mane' ana prelu penting. Mbuh apa sing penting Peni rung ngarti. Pokoke' aja kosih telat. Mbokan disrampang omongan. Mane' ari gelem ngomong pedes ngluwihi mengkreng abang.

Sagseg Peni nggenjot pit sayure' ben age-age anjog pasar. Laka limalas menit wis tekan kios Mane'. Kebeneran laka wong tuku. Weruh Peni anjog Mane' ngomong karo nawani,

\" njagong sit,Pen.. pengin cilok beleh?\"
\n\" pengin,Ne'\" ,jawabe'. Ndeleng sambel kacange' Peni ndadak ngiler.

Pragat mangan cilok Mane' nembe ngomong kepreluane'. Yakuwe bab Bantuan Pelaku Usaha Mikro attawa BPUM. Program Pemerintah sing maksude' nei modal maring usaha-usaha cilikan. Kanggo sing adol sembako,Cilok,adol Sega goreng, pulsa,kuota lan liyane' sing mlebune' sektor informal alias biasa kasebut PKL,Pedagang Kaki Lima. 

\" wayah mene Pen,akeh wong ngajukna bantuan modal kanggo usaha cilikan. Utamane' sing durung tau olih kredit bank. Kiye bantuan Pemerintah gratis eben wong sing nduwe usaha cilikan bisa urip. Syarate' cerem mung foto copi kk,ktp,dodolane' apa lan difoto karo foto sing ana wong tuku.

\" kyeh Pen. Mane' karepe' kowen melu ngajukna\". Peni mlongo. Pikire' deweke'  kur rewang ora nduwe usaha...pancen nang umah Bojong Manene' duwe warung cilik....\"
\nWeruh Peni mlongo Mane' mbegis.

AYO BACA : Bentuk Napi Terampil, Lapas Slawi Bertekad Jadi Sentra Produksi Sarung Goyor

\" his ! aja mlongo kaya kuwe. Kowen nurut bae .. Mane' sing nata. Ora suwe tukang cilok diundang. Mane metu lagu asline'. Maen prentah.

\" Pen,njagong kono karo nyekel gedang sesisir !\" Peni sonder nyuara nurut prentahe' Mane'. Tres ngomong maring tukang Cilok.
\n\" kang tulung difoto. Sing apik ya.\" 
\nLagake' kaya tukang Poto jempolan tukang Cilok moto Peni model pirang-pirang. Menko dipilih sing apik kanggo lampiran. Mung selember isine' rong poto,gambar dodolane' karo ana poto Peni nglayani wong tuku.

\" kowen seki balik. Aja klalen mampir Aying poto copi eben potone dicetak. Deweke' wis paham. Biasa ngurusi kaya kuwe. Nyong uga wis ngomong Bujang men ngurus kepreluane' kowen. Pokoke' berkase' balakna Bujang kabeh. Deweke sing nganterna maring pa RW.\"

Mane' wis ngomong dawa-dawa tapine' egin ngomong maning.
\n\" mbokan rejeki kowen. Moga-moga wulan ngarep metu. Lumayan go tambahan modal Mane' kowen nang Bojong\" 

Sakale' gal wulan Peni mesti ngirimi Mane' setitik mboran. Jaharan sing Mane' saben wulan dipreteli cuil-cuil eben Mane' gon kampung kebagen.Tapine' ndeleng Mane' lagi metu lagu asline' Peni suka meneng. Kaya pucung nuruti apa omongane' Mane'. Sing penting age-age pragat.

Ora krasa sewulan keliwat. Mane' balik pasar latane' adus tres mlebu kondong, turu. Mung sore kiye sejen malah mlebu kondonge' Bujang. Apa sing dilakoni Mane' karo Bujang gon kondonge' Peni bleh ngarti. Let sedelat Mane' ngundang deweke'.

AYO BACA : Curah Hujan Masih Tinggi, Ini Langkah Antisipasi BPBD Kota Tegal

\" Pen,gagian mene\". Tekan kondonge' Bujang Peni nyemaur,
\n\" ana apa,Ne' ?\"
\n\" kiye Nik-e  kowen ?\" Takone' Mane' karo nuding nik gon hapene' Bujang.
\n\" 3376015209750001.\"

\" iya bener nik-e nyong\" jawabe' Peni. Tapine' ndadak raine Mane' sejen kaya ana mendung. Peni eram kur ora wani takon. Nembe Mane' nyuara,

\" bisane' metu aran liya. Nik ndeke wong wadon metune' aran lanang\", Mane' gedeg-gedeg sawetara Bujang menteleng gel. Padahal gon atine' uga eram bisa kedaden kaya kiye. Data bisa kosih ngablu. Klem wong siji nik siji setlatah Pertiwi ambyar.

Penasaran Mane' ngongkon Bujang  maring bank tetep ora bisa cair. Nik karo aran sejen bleh bisa cair. Bank ora wani nyairna. Kongkone' dirobah ndisit maring lembaga sing titip dana, yakuwe Dinas Koperasi lan UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah. Dilawani mana uga ora bisa alesane' jare program kantor pusat. Pendeke' beleh gelem ngurus. Mentok. Angen-angen olih cut bantuan gedene' 2,4 juta buyar.

Mane' kaget luwih-luwih Bujang sing melu nguping. Krungu omongane'  Peni sing ora dinyana-nyana.

\" wis lah Ne...lan Aden..wis pada kasab pol-polan. Tolih kasile' kaya kiye. Mentok. Nyong ora papa..terima kasih wis nggawe repot Mane..Aden..
\nnyong beleh karep tapine' semangat Mane' sing ora baen-baen dadi kegawa semangate'...ndean durung rejekine'..enyong iklas...asli iklas.\"
\nMane' saiki ganti mlongo Bujang uga meneng tok !

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Pekalongan Direndam Banjir, Prajurit TNI AL Bantu Evakuasi Warga

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar