[Cerita Tegalan] Tukaran

  Sabtu, 13 Maret 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Dina sing laka-laka. Bakal diemut selawase uripe' Marto. Sri wayah sore-sore suntuk gawe sega goreng. Panganan senengane' Marto. Luwih jos maning ana endog ceploke'. Bener-bener ajib man damin. Ora kur kuwe mangane' uga dipangan bareng. Sepiring loroan kayadene' judul lagu.

Kenangan paling ajib. Arane' be manten anyaran. Kabeh serba nyenengna. Dunya pengrasa ndeke' wong loro. Bojo paling ayu laka lawan. Nganggo rok,klambi apa bae' katon ayune'. Ndadekna Marto lengket maring Sri. Ora sudi pisah delat mboran. Maring pasar,nonton bioskop,mlaku-mlaku esuk,gon kondong suwe hawane' mbetahi ora pengin metu.

Karepe' ning bisa be pengin adus bareng. Marto sih gelem bae mung Sri emoh. Jare saru. Saru apa isin ? Angger ditakoni ora njawab kur raine' abang tur ngguyu-ngguyu isin karo mbuang rai. Saking gemese' Marto ngesun pipine'. Sri ora nolak malah nyosorna raine'. Wong cintane' wong loro esih lengket alias demene' seurip-sepati.

Ora krasa wis enem wulan liwat. Awiten krasa manis suwe-suwe ngrasa pait. Pait ledrek maning dadi pengin muntah. Marto keder ndeleng sikape' Sri. Raine mrengut bae' laka bombonge'. Ari ditakoni ora nyuara,meneng. Ora iya ora mbuh. Pendeke' Marto ora ngarti soale' apa ? Catu ? Marto gal dina nyatu. Ora kurang-kurang angger olih rejeki nyatune' nambah.
\n 
\nNyatane' Sri tetep masak. Nyiapna sarapan,mangan awan lan mangan bengi kaya biasane'.

AYO BACA : Satgas Yonif 407/PK Latih Pencak Silat Pemuda di Perbatasan

Artine' tetep nglakoni pegaweane' wong wadon maring lakine'. Tapine' urusan peturon pancen sejen. Ora gelem babar blas. Ari dilutik tanda kode Marto njaluk jatah. Saiki sangsaya ngadohi. Kadang mbalikna awak maksude' emoh dipereki lanange'.

\"Sri,ngomong len. Enyong salah apa ?\", takone' Marto . Sing ditakoni tutug beleh njawab. Akhire' Marto rada dugal ngomonge' atas.

\" heh ! ditakoni wong lanang nggetem bae . Ora nduwe kuping apa ! ana apa kowen !.nyong salah apa ? jawab !! Sri kaget setengah mati. Ora nyana lanange' bisa kasar kaya kuwe. Biasa ngundange' alus,Sri attawa nok.

Ora sadar Sri nyawang lanange'. Sing disawang matane' mendelik. Sri malah balik mendelik. Marto uga kaget,ora nyana bojone' wani..wah..bakal ana gegeran kyeh\",pikire'. Bojo sing biasa nurut ndadak metu sungune'.

AYO BACA : Semangat Vaksinasi Covid-19, Lansia Kota Tegal: Endah Sehat Terus

\" sampeyan ora krasa ! mbok rumangsa..aja jare benere' dewek tok !\" Ora kalah seru suarane' Sri. Mung Marto ora kalah gras,suarane' sangsaya atas.

\" iya ..enyong salah apa ?! kiye soal apa ? ngomooong !!!
\n\" kweh delengen !\" ngomonge' Sri tambah seru nyambi mbalangna hapene' deweke'. Untung tibane' nang kasur. Marto lon-lon njukut hape bojone'.
\n    
\nJebul nang salah sijine' poto ana deweke' lagi ngrangkul wong wadon. Posisi foto dipotret sing mburi. Marto coba ngeling-eling poto kapan lan karo sapa ? Rada suwe rung ketemu memorine'. Nembe deweke' kemutan poto kuwe lan karo sapa. Tapine' Marto penasaran sapa donge' wong kelu ngirim poto kuwe maring bojone'. Apa Rohman ? Kancane' jaman sekolah este-em mbiyen.

Pancen Rohman mbiyen tau naksir Sri jaman esih dewekan. Cintane' ora ketampa Sri anggepe' kekancanan . Sampe' akhire' Sri dadi bojone' deweke'. Wayah mantenan Rohman diundang mung ora teka. Sebabe' apa Marto ora ngarti sampe' ana kiriman poto kiye' maring hape bojone'.

Apa Rohman iseng attawa sengaja nggoda ? Wong deweke' esih demen Sri.

Mbuh bae sing penting seki deweke' kudu njelasna maring bojone'. Kudu sejujure' soal poto kuwe men bojo percaya bener-bener. Menko tak luru waktu sing pas lan moga-moga bojo bombong,pikire'. 

Senajan crah wong loro tetep turu loroan sekondong kur adu gigir.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

AYO BACA : Satgas Tegaskan Vaksin Covid-19 AstraZeneca Aman Dipakai

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar