[Cerita Tegalan] Eng-engan

  Minggu, 21 Maret 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM - Tembung Eng-engan maksude' wong loro asale' akur dadi musuhan, ora saur-sauran alias ora sapa-sapanan. Kanda nang agama wong eng-engan ora kena luwih sing telung dina. Angger ngluwihi wates kuwe mlebune' dosa. 

Wis sewulan punjul Marto rung ketemu waktu sing pas kanggo njelasna maring bojone'. Yakuwe soal poto deweke' karo wong wadon liya sing ndadekna crah. Urip loroan seumah ora saur-sauran. Turu bareng mung bae adu gigir. Sepisan kala ngomong sekecap rong kecap seprelune'.

Kayong apa enake' urip kaya kuwe. Pribasane' perang dingin wong loro ora weruh kapan pragate'. Senajan ukara hak lan kewajiban sebage lanang-wadon tetep mlaku. Kur siji sing ora bisa diutik-utik,bab jajan sorga dunya. Marto kudu nahan puasa. Puasa senen-kemis luwih apik. Sapa weruh bisa dadi dalane' tepung,sesambungan wong loro.

Adong wis bala kabeh nyenengna. Tapine pancen prelu gon umah tangga ana tukarane'. Sampe' pisuh-pisuhan,mbuang rai mboran. Bar kuwe wayah bengi pesem-peseman,maen jaran-jaranan. Klalen kabeh soal- soal mau awan sing gawe ruwed.

Pengangene' Marto sing durung bisa klakon sampe' seki. Semana uga Sri gon ati cilike' wawuh dadi dalan sing dikarepi. Mung bae wong loro durung ketemu dalane'. Kayong umah katon suwung senajan urip bareng. Untunge' tangga teparo durung pada ngarti. Ngartine' wong loro urip rukun remojongan.

Duh Gusti Pengeran paringi dalan sing kepenak kanggo keluarga enyong. Donga jejaluk Marto saben wayah sholat. Ora beda Sri meneng-meneng jejaluke' pada. Wis suwe rasane' siksane' batin. Pengin age-age mentas men urip normal lair-batin. Cukup semene bengkerengan deweke' karo lanange' aja kedawan-dawan.

Sri nembe sadar yen meh rong minggu tamu wulanane' ora teka. Ora kesuwen deweke' tuku tespek gon apotik. Jebul positip. Eben luwih genah Sri maring dokter kasile' uga positip. Marto durung ngarti wong deweke' nglakoni dewekan. Pimen ngomonge' ? Sri bingung.

Esuk-esuk gon kondong adus Sri watuk-watuk. Nang kupinge' Marto dudu watuk biasa. Ujug-ujug ati Marto bungah. Bungahe' ati ora baen-baen sampe' klalen yen deweke' esih padu. Gagian maring kondong adus nemoni bojone'. Sri nglirik Marto mesem. Ora sadar mujar,

"Kono meteng,dhe ?". Duh! Suara lanange' krasa alus gon kuping Sri. Suara sing wis lawas ilang. Ketambahan ngundang 'dhe' dadi ndadak dugale' ilang. Wong loro mesem bareng. Sri ora sadar mantuk. Ora sranta maning Marto nyikep bojone'. Sri mbales nyikep luwih kenceng. Marto nyawang gendeng kaca jebul grimis. Grimis wayah mene gon atine' Marto nggawe adem. Sri uga krasa ayem disikep Marto. Pengrasa pengin disikep terus aja kosih ucul.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar