[Cerita Tegalan] Wawuh

  Minggu, 28 Maret 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM - Ning wis wawuh artine' wis bala. Wong loro asale' musuhan wis akur,gelem saur-sauran. Laka dugal-dugalan alias pada bombonge'. Atine' jembar ora pating besengut. Kanda nang umah tangga ora katon suwung. Wong loro seumah disawang dayike' sumringah.

Kayadene' Marto seki kudu luwih pengerten maring bojone'. Sri lagi nggendong bakal bayine'. Getih daginge' dewek. Senajan umur bakal bayine' nembe patang wulan.Wong loro kudu sabar ngrumat. Ukara bengkerengan sawetara ditutup rapet-rapet.

Marto nambah-nambah bungahe' wong bakal bayine' lanang. Deweke ngarti sawise ngancani Sri priksa. Jare doktore' ndeleng gambar komputer ana titite'. Deweke' uga melu ndeleng  pancen bener. Pikire', siap-siap bae nyelengi sebabe' angger bayi lanang dong akikoh kudu embe loro.

Mung sing deweke' eram adong dipereki Sri ndadak mrengut. Dayike ora enak disawang. Marto sering ngeleg idu sebab nahan rasa sing nggawe mutah. Pan dugal ora bisa kepaksane' ditahan. Ya gelem ora gelem deweke' kudu sadar. Aja gampang kegawa emosi. Kuwe gawanane' bayi. Wong ngaranine' ngidam.

Untung bae kaya kuwe tok ! Coba ning bojo njaluke' ora lumrah alias makha-makha. Kaya bojone' anak buah deweke njaluke' pentil wayah jam loro esuk. Jam semono wayah wong sekampung pada ndekok. Mending wayah ungsum pelem kiye pas njaluke' wayah paceklik.

Esih untung Marto kon ngeleg idu,nahan jengkel,melune' enteng. Idep-idep latian sabar. Blajar sitik-sitik beleh gampang culag. Wong demi bayi sing bakale' lair. Sing dijaluk menkone' lair normal ora gawe puyeng. Misale' sampe' lair sesar apa ora puyeng endas ?

Tolih kuwe bukti sayange' maring bayine'. Uga maring bojo eben tetep sehat. Bayangna wis seki bojo adong turu susah. Turu miring angel,tengkureb ora bisa. Turu ngatang-ngatang gigire' lara. Pokoke' laka kepenake'. Kanda wong wadon meteng lanange' kudu kopen. Nduwe rumangsa aja mikir enak ecole' gel !

Adong dipikir sih pancen iya. Sanga wulan luwih kudu sabar nyawang bojo kadang raine' njelehi. Durung soal jatah batin kepaksa liren sit. Nang kene wong lanang mesti pinter nggawa awak. Gelem korban sedelat. Pikirane' tinuju maring bayi lan mboke'. Sukur-sukur bisa samben ngaji,nglakoni puasa lan dedonga.

Sebenere' Sri uga ora kurang-kurang ngladani Marto. Tetep nyuci lan nggosok pakeane' deweke'. Wayahe' mangan uga ngladeni. Pokoke' gaweane' wong wadon maring lanange' ora tau telat. Mulane' sing dadi lanang aja gemede'. Eling maring bakal bayine'. Luwih-luwih maring bojone' aja rumangsa dadi Endas trus sekarepe' dewek.
 
Emut kandane' wong tuwa ning umah tangga kuwe kudu remojong. Saling ngisi. Sing dadi Endas ana saate' kudu ngalah. Ora maksude' kalahan. Wong wadon  uga kudu pinter nutupi aib  lanange'. Semana uga wong lanang sebisa-bisane' njaga martabat bojone'.

Cendeke' wong lanang sing dadi Endas ibarat supir pinter-pinter nyetire'. Eben kabeh slamet tekan umah impen. Aja rumangsa tres mbajor ngumbar aib nang njaba.  Aib bojo,keluarga uga aib deweke'. Kudu dijaga temenan. 

Kiye' arane' Wawuh temenan. Ora apen-apen tok. Kudu sebab anane' bayi. Pyur seasli-asline' metu sing ati wong loro.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar