[Cerita Tegalan] Meh Pasa

  Sabtu, 03 April 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Tradisi kirim-kiriman wong mbiyen utamane' gon kampung-kampung ari meh pasa esih ajeg. Senajan jare jaman digital esih tetep urip. Esih ana sebagian wong nglakoni tradisi kuwe. Isine' biasane' beras,gula,teh lan jajanan. 

Uga ana sing modele' mentahan ngamplopi cut bisa 10 ,20 ewu. Adong olih waledan ana sing nei seket sampe' paus pewek.

Bab kiye' wong sugih banda biasane' mbagi amplop kanggo wong-wong kampung. Tangga teparo mburi umahe'. Apa maning deweke' nduwe usaha sing nguri-uri usahane' wong kampung. Misale' kaya sarung,kok sing go minton,pabrik teh,kesed uga liyane'. 

Ari pan bada sejen maning. Ana kupat sayur diwadahi rantam. Uga lontong karo opor ayam lan ayam goreng. Ana sing unik nang wong Encik. Kiye' kasebute' turunan wong Malaysia. Ana lontong,kupat,ayam disemur,ana irisan ati,sambil goreng tempe,mengkreng ijo. Wis pokoke' sedep pol.

Tradisi kirim-kiriman bisa wong tua maring wong nom. Uga sewalike' wong enom maring wong tuwa. Bisa uga wong tuwa maring wong tuwa sebab esih brayah. Bisa besan karo besan lan tangga teparo. Niate bab sesarawungan eben tambah lengket sedulurane'. Nang bab agama kasebute' dakwah bil hal,sijine' ajaran langsung dipraktekna.

Bengi kiye' Mane'katon repot. Awit sore wis tata-tata kepreluane' Peni. Ana beras,gula,teh,gedang uga panganan liya. Pokoke' komplit go kepreluane' Peni balik kampung. Saben taun Peni olih jatah prei seminggu wayah ngadepi awal pasa. Ditambah seminggu maning saben pan bada.

"Jang,tulung Mane' rewangi. Barang- barang sing pan digawa Peni diwadahi kardus" kanda Mane' maring anak bujange'. Sonder ngomong Bujang langsung kekes-kekes.
Mane' esih ngomong setengahe' mrentah,

"ngesuk Peni dianter nang setopan Elf,Jang.! Aja lunga sit sampe' Peni mlebu Elf..!" Bujang njawab cendek,
" iya Ne' "

Ora tekan jam 6 esuk Peni wis dandan. Awake' ambu wangi sabun nembe tuku anyar nang warung sebelah umah. Lambene' digincu tipisan. Pipine' uga dibedak tipisan katon alus. Setaun pisan balik kampung seorane' Mane' nang kampung men pangling. Anak wadone' seki katon ayu barang mambu wong kota.

Persis kaya wong mudik ben taun. Kayong repot gawanane'. Tas gede,beras sewaring lan rong kardus barang isine' werna-werna. Peni ngguyu dewek kemutan Mane' gelem repot. Setaun sepisan Mane' kober-kobere' nandangi Peni. Ya,batur siji sing wis diangep kaya sedulur dewek.

Mane' ora tau etung-etungan soal uga rampe go Peni ben taun. Rasane' sempurna nemen yen bisa nyenengna Peni lan keluargane'. Senajan setaun pisan ora sepira karo baktine' Peni maring deweke'. Mane' rumangsa ketulung anane' Peni. Beban uripe rada ringan sawise ditinggal pati Marto.

Awit Bujang egin bocahan sampe kaplak jiplak. Peni ora tau ngresula sepira bae bayarane'. Awit jaman susah ora nduwe lapak seki wis nduwe kios. Peni setia ngancani Mane' senajan polahe' Bujang sering nggawe enek. Peni ora enteng wadulan. Kabeh disidem gon ati deweke'.

Mane' ngarti bab mbedude' Bujang sebab ceritane' tangga teparo. Dudu seka Peni. Uga laporane' brayahe Marto adong mampir kios.

" ilokan iya wong wis mbantu ngurip-uripe' enyong mung dijor klowor. Wong banda ora digawa pati setitik mboran wong liya rasan. Aja ndeleng bature' kaya kuwe mbuh apa tetep ajeg arane' wong. Menungsa sing kudu diajeni,dimartabatna sebage' pada bae' makhluke' Pe'ngeran",batin Mane'.

Sawetara sitik-sitik suara motor kase' Bujang Mane' krungu mlebu latar umah. Mane' bombong. Peni wis olih Elf. Balik arep ketemu mboke'. 
" moga-moga lancar,slamet tekan Bojong..aamiin" donga Mane'.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar