[Cerita Tegalan] UPS Sentral Sastra Tegalan

  Sabtu, 17 April 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- Siji-sijine' sekolah duwur atawa biasa kasebute' universitas gon tlatah Tegal yakuwe UPS. Dawane' Universitas Pancasakti. Mbuh swasta apa negeri ora patia penting. Jelase' seki wis akeh mahasiswane' lan jurusane' uga gemriyek.

Melune' universitas pentolan tapine' ora klalen karo  kelokalane'. Anane' gerakan sastra Tegalan nganti 27 taun sing mlebune' bab kelokalan  ditampa temenan. Buktine' saben acara sastra Tegalan melu nyengkuyung. Kabeh uga rampene' UPS gelem repot-repot.

Apa maning YPP dawane' Yayasan Pendidikan Pancasakti sing dipandegani kang Imawan Sugiharto. Yayasan sing ngurusi UPS nang tangan deweke' sangsaya pentol. Pimen ora pentol jal ? Deweke' nduwe pengangen ning UPS mengkone' dadi Sentral Peradaban Sastra Tegalan.

Tanda-tandane' wis dimolai. Anane' jurusan Sastra Tegalan kelebone' maring jurusan Sastra Indonesia. Ana pojok khusus Sastra Tegalan nang perpus UPS. Isine' serba Tegalan,buku Sastra Tegalan sing macem-macem. Puisi,Kur 267,Wangsi,Wangsikur,cerita,drama,artikel lan liya-liyane'.

Wis ana rong doktor sing nambah khasanah kanggo blajar basa lan sastra Tegalan. Wong loro kuwe utamane' kang Maufur kasebute' Filsuf Tegalan kandane' yu Dina Nurmalisa,doktor Sastra Tegalan seka Pekalongan. Siji maning kang Tri Mulyono sing njaga gawang jurusan Sastra Tegalan.

Pancen ora jare-jare Bujang wis mbuktikna. Nalika dijak pa Tabib klintong-klintong nang UPS maring perpus sing ana pojok Sastra Tegalan. Ana bukune' pa Maufur,buku- bukune' Begawan alias kang Lanang Setiawan paling akeh.Bukune pa Tabib uga ana kayadene' Luwak Wulune' Embe',Kur 267 Peturon lan bareng Begawan gawe Wangsikur judule' Begawan Cinta.

Mung sing Bujang ngalem maring kang Imawan kuwe pendelengane' ora pere'-pere'. Deweke' ngerti yen potensi serba Tegalan utamane' Sastra Tegalan nduwe potensi kang luar biasa. Kudu dirawat sanjerone'  kasab sing ora baen-baen. Sebage' lembaga olah pikir nduweni kewajiban martabatna. Sebab mengkone' bisa menguri-uri kotane'.

Kejaba kuwe bisa nambah destinasi kanggo sing karep maring Sastra Tegalan. Seliyane' wis moncer sebage' kota dagang lan industri. Luwih-luwih kuliner sing wis moncer maring ndi paran. Ora kur sate Embe,kupat glabed Randugunting,soto kas Tegalan lan tahu aci. Tapine' Sastra Tegalan uga dadi tujuan wisata olah pikir sapa bae.

Ora kur wong Tegal deles bisa uga  liyane' kayadene' bocah sekolah, mahasiswa,guru,dosen,tukang titen atawa peneliti rame-rame teka maring UPS. Ya,UPS dadi destinasi anyar wong nglancong maring kota Bahari. Bisa uga dunia akademis sing ndi-ndi ora malah tekan Manca negara melu sinau bareng. Pengarepane' gon tangan UPS Sastra Tegalan tambah gemladag. Ngibare' seamba jagad.

Senajan ora kober teka nang acara bedah buku pa Maufur ," Syukur Sanjerone' Musibah",kumpulan cerita nang kolom  Warung Poci 4 gon sijine' koran regional Jawa-Tengah. Kejaba elom wong jare acarane' rahat. Luwih rahat maning jalaran mercekane' sang Begawan Sastra Tegalan. Pancen uwonge' demen blakasuta. Ngomong jujur apa anane'  kur bagi Bujang anggepe' biasa bae'. Mbuh tah kanggo wong liya sing durung paham karaktere' bisa bae ewoh.

Pisan maning bagi Bujang acara bedah buku kang Maufur Warung Poci 4 sonder kocap maning. Bukti sing ora bisa ditolak ning UPS serius ngadegna lan njunjung Sastra Tegalan. Wong sekrungune' Bujang  pa Tabib uga melu kecepretan nalika nerbitna buku Kur 267 Peturon. Sitik mboran arane' rasan.

"Kurang apa maning len UPS ? Sawise' apa sing dilakoni mogaha dadi magnet budaya lan pusat kajian Sastra Tegalan",
Bujang mbatin donga.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar