[Cerita Tegalan] Cerem Kanggo Titenan

  Minggu, 02 Mei 2021   Dwi Ariadi
Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan.(dok)

AYOTEGAL.COM -- ''Pan maring,ndi yu ?" pitakone' tukang becak nalika ndeleng wong wadon kayong keder. Kit mau clingak-clinguk ora genah. Mlaku ngalor latane' balik mlaku ngidul. Ora wani takon akhire' kesel digawe' dewek. Ngedeprok gon emper Terminal karo tangane' mijiti sikil sing krasa pegel.

Jenenge' wong dusun durung tau maring kota. Ngandalnane mung tulisan gon suwekan kertas. Wis lecek maning wong kertase' diremed-remed nang tangan. Peni nyodori kertas lecek kuwe maring Tukang becak.

" kiye kang " jawabe' Peni. Esih mending tulisan bisa diwaca. Tulisane' kaya kiye' :
*Kang Marto atawa yu Sri alamat  jalan Durian gang masjid nomer 17 Kraton Tegal 52112*

" alamat kiye Enyong weruh,yu" omonge' tukang becak. 
" Tapine' adoh yu... ning gelem 20 ewu mengko tak ater,pimen?"
" iya wis kang sing penting anjog....

Awas! aja mbodoni lho". Akhire' Peni numpak becak seka Terminal maring umahe' Marto. Mau Peni ngomong semadan ngancam pancen pesene' Sri,bakal majikane',Mane' Bujang.

Jare Mane' nang Terminal kudu wani angas men wong sing pan nipu wedi. Ning katon logag-logog alias bodo dadi jambalan Tukang tipu. Misale' apen- apen nulung padahal niate' arep nipu. Ana crita modele' dihipnotis tres nurut maring jejaluke' sing nipu. Njaluk apa bae dituruti.

Ning wis sadar nembe kedangdapan. Jebul cut ilang,gelang,kalung,hape melu ilang. Ibarate' sega dadi bubur kabeh wis telat. Nyesel laka gunane' wong kudune' ati-ati nang tempat-tempat rame' kayadene' pasar,stasiun lan terminal. Ning rada brangasan mending bae' Tukang nipu mikir pingdo.

Gon atine' Peni Tukang becak kiye'  kayonge' wong bener. Uwonge' durung patia tuwa ndean tah meh patang puluh taunan. Kanggo ukuran Tukang becak mlebune' omangane' tata,alus pisan.
Sambi nggenjot deweke' ngobrol. Pitakone', " nembe maring kota , yu ?"

" iya kang...pan kerja nang kene'" ,Peni kemrucut ngomong. Padahal wis diweling Mane'ne nang kampung aja gampang crita maring wong nembe kenal. Lha wis kadung,batin Peni,wong  Tukang becake' kayong apik.

" sedurunge' kerja nangdi,yu " Takone' Tukang becak maning.
" kiye nembe,kerja,kang...sedurunge' ngrewangi bapa gon dusun...nyawah".
" kerjane' uga kaya nang dusun Tukang rewang.
" ohw kaya kuwe'..ana untunge' ngono kerja nang kene',yu.."
" sih bisane' kang..?"

" seliyane' kotane' cilik kur papat kecamatan lan pitu likur kelurahan. Asale' rong kecamatan,sepuluh kelurahan. Sawise ana pemekaran wilayah akhire ditambah.

Tukang becak nerusna omongane',
Kejaba kuwe ning mider-mider nang kota kiye' nganggo pit ngangkir. Esih kober. Men gasik maning nganggo motor. Motor butut mboran sing penting bisa jalan ,bisa dinggo. Paling sedina gel keambah kabeh.
 
" sing kepenak maning aran dalane' gampang dititeni"
" maksude' pimen kang ?" Peni nyela takon.
" iya kuwe' yu,ning arep golet dalan gampang jipal nemen. Misale' kaya kowen pan maring jalan Durian kuwe' melune' Kraton atawa kelurahan Kraton.

Contoh maning. Arep golet serba manuk ya mlebune' Randugunting,kelurahan Randugunting. Siji contoh maning ari golet aran dalan serba wayangan...ya goleten Slerok,melune' kelurahan Slerok.

" gampang kan,yu ?"
" bener kuwe kang....gampang dititeni".
" nek aran dalan kembang melune' kelurahan ndi ,kang ?" Peni wani takon maning.
" Kejambon ..kelurahan Kejambon"
    
" lha ning Mintaragen..kelurahan Mintaragen akehe' dalan apa kang?"
" aran kali yu".
" mu..ng ...ku..we'..yu .." suara Tukang becake' rada putus-putus sebabe' sambi ngunjal ambekan.
" mung kuwe pimen,kang ?" Peni semaur.
" barang ditambah wilayahe' sangsaya angel..ora gampang kanggo titenan..seki.akeh wong Tegal dewek ora apal. Apa maning Enyong asli wong Pemalang...nang kene' andon kasab.
" ee...sampeyan wong Pemalang.." Peni ora sadar ngguyu dewek.
" bisane' ngguyu,yu " Tukang becake' penasaran takon,
" jebul wong loro ngobrol gayeng arane' WPK "
" WPK sih apa yu ?"
" yakuwe Warga Pendatang Kabeh alias wong njaba kabeh."
" Ooooh " Tukang becake' mlongo.

Let ora suwe wis tekan gang masjid.Jare Tukang becake' mung 50 meter mlaku. Deweke' karo ngomong tangane' nuding,
" kae yu umahe' madep mene'...madep ngalor cete' putih."
Peni sagseg mudun kabeh bekakas dicangking karo bayar ongkos ngomong,
" makasih kang."
" pada-pada ,yu.

Mohammad Ayyub, Sastrawan Tegalan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar